Small Pax White Stoneware Pot | Set of 2

2.5" H x 2" DIA


  • $10.00