Kenna Whitewash Votive Tray

5.95" X 28" X 5"
  • $46.80
  • $72.00